ขอเชิญชวนทุกหน่วยงาน /ภาควิชา/สถาน/ศูนย์ เสนอผลงานประเภทหน่วยงาน และนวัตกรรม/โครงการ เพื่อขอรับรางวัลโครงการติดดาวประจำปี 2564

งานพัฒนาคุณภาพ ขอเชิญชวนทุกหน่วยงาน /ภาควิชา/สถาน/ศูนย์ เสนอผลงานประเภทหน่วยงาน และนวัตกรรม/โครงการ เพื่อขอรับรางวัลโครงการติดดาวประจำปี 2564 ตามคุณสมบัติที่กำหนดของแต่ละประเภทรางวัลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะ ฯ

- การเสนอขอรับรางวัลโครงการติดดาวประจำปี 2564 

  ประเภทนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2565

  ประเภทหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2565

 

- เปิดห้องระบบ IT

  ณ ห้อง computer (623) อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 เวลา 09.00 - 16.00 น.

  ประเภทนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2565

  ประเภทหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 15  กุมภาพันธ์ (เช้า) เเละ 18 กุมภาพันธ์ 2565

 

- เยี่ยมยืนยัน

  ระหว่างวันที่ 21 - 31 มีนาคม 2565 เเละ ระหว่างวันที่ 1 - 8 เมษายน 2565

 

- พิธีมอบรางวัลโครงการติดดาวประจำปี 2564 

  ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2565

 

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์งานพัฒนาคุณภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โทร. 98764 ต่อ 104,105