พิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น"ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี" ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีแด่อาจารย์ดีเด่นที่ได้รับรางวัล "ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี" ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจัดพิธีมอบรางวัล ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2  รพ.ศิริราช

ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563 มีรายนาม ดังนี้

รศ. พญ.พนัสยา เธียรธาดากุล ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก (อาจารย์ดีเด่นระดับปรีคลินิก) 

รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวช (อาจารย์ดีเด่นระดับคลินิก) 

นพ.สันติ  ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี (อาจารย์พิเศษดีเด่น)

รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ (อาจารย์ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากเเพทยสภา)