ขอเชิญสมัครร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญอาคันตุกะชาวต่างประเทศระดับสากล

        งานวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาเเพทย์ เเละ บุคลากรทางการเเพทย์ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญอาคันตุกะชาวต่างประเทศระดับสากล (Siriraj International Visiting Scholars) เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 -2564 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญอาคันตุกะที่มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

        ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณกฤตยา ปวารณะ หรือคุณอรรถวิทย์ อัศวิษณุ  โทร. 99465-6 ต่อ 103 หรือ 110