งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564 วันที่ 4 - 5 พ.ย. 2564

งานพัฒนาคุณภาพ งานจัดการความรู้ งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ และหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ขอเชิญทุกท่านร่วมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “Resilience & Agility for Excellence & Sustainability: ความยืดหยุ่นและความคล่องตัว เพื่อความเป็นเลิศและยั่งยืน” ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ Virtual Exhibition และ Online Conference ผ่านระบบ SiBN, IPTV และ Facebook live งานพัฒนาคุณภาพ
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาคุณภาพ  โทร. 0 2419 7465, 0 2419 8764, 0 2419 8776