ขอเชิญผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเข้าร่วมฟังการอบรมผู้ดูเเลผู้ป่วยที่มี "ภาวะสมองเสื่อม" วันอัลไซเมอร์โลก

คลินิกผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเข้าร่วมฟังการอบรมผู้ดูเเลผู้ป่วยที่มี "ภาวะสมองเสื่อม" วันอัลไซเมอร์โลก ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น.

รับชมผ่านการ Live สด ผ่านเพจ Facebook : เครือข่ายผู้สนใจเเละผู้ดูเเลผู้ป่วยสมองเสื่อมคลินิกผู้สูงอายุศิริราช

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คลินิกผู้สูงอายุ รพ.ศิริราช โทร. 0 2419 7287, 09 3836 0191 (ในเวลาราชการ)