ศิริราช เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

1. บริจาคสิ่งของ  เช่น หน้ากากอนามัย N95 Face Shield  , ชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE)  และ ภาชนะย่อยสลายได้ชนิดมีฝาปิด (BIO)
    สามารถติดต่อด้วยตนเอง หรือส่งพัสดุ ได้ที่ 
    คุณนงลักษณ์ เลี่ยนเครือ สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช
                                        เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
    โทร. 0 2419 9222 , 0 2419 9333 , 0 2414 1231 , 0 2414 1861
     ในวันและเวลาราชการ ( 08.30 - 16.30 น.)

2. การบริจาคสำหรับการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด -19 บริจาคได้ที่
    • ศิริราชมูลนิธิ กองทุนศิริราชสู้ภัยโควิด
     ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ (ศิริราชสู้ภัยโควิด) เลขที่บัญชี 901-3-50034-4
     กรุณาส่งหลักฐานการบริจาค พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อขอรับใบเสร็จผ่านช่องทาง
     Line : @sirirajfoundation  E-Mail: donate_siriraj@hotmail.com

    • งานการเงิน ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
       ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ศิริราชรักษภิบาล เลขที่บัญชี 016-3-04590-7​​
       กรุณาส่งหลักฐานการบริจาค พร้อมวงเล็บ (สู้ภัยโควิด) พิมพ์ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
       เพื่อขอรับใบเสร็จผ่านช่องทาง E-Mail: sicashier@mahidol.ac.th

*ช่องทางที่เป็น E-Donation สามารถลดหย่อนภาษี ในนามเจ้าของบัญชีเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องขอใบเสร็จ