สมาคมศิษย์เก่า ม.มหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563   ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2564  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าศิริราชฯ  ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ  ชั้น 2