ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมรับฟังการบรรยายธรรมออนไลน์เนื่องในวันมาฆบูชา

ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการบรรยายธรรมออนไลน์เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

รับชมผ่านเพจเฟซบุ๊ก : งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล https://www.facebook.com/งานคุณธรรมและจริยธรรม-คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล-109013470790441/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานคุณธรรมและจริยธรรม โทร. 02-419-9435