ขอแจ้งปิดระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อซ้อมแผนกู้คืนข้อมูลและความต่อเนื่อง หากเกิดภาวะวิกฤต/ฉุกเฉิน

ประกาศ!!

โรงพยาบาลศิริราช ขอแจ้งปิดระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อซ้อมแผนกู้คืนข้อมูลและความต่อเนื่องหากเกิดภาวะวิกฤต/ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 26 ก.พ.64 เวลา 01.00 น.

จึงขออภัยในความไม่สะดวกหากท่านมารับการบริการในช่วงเวลาดังกล่าว

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564