ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การแพทย์ศิริราช ในพิธีเปิด “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช” ขอเชิญบริจาคพร้อมรับเหรียญทองคำที่ระลึก (ผลิตจำนวนจำกัด)

 

          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบริจาคพร้อมรับเหรียญทองคำที่ระลึกในพิธีเปิด “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” โดยบริจาคตั้งแต่ 199,999 บาท จะได้รับเหรียญทองคำ (ทองบริสุทธิ์ 96.5%) ขนาด 3 เซนติเมตร น้ำหนัก 30 กรัม โดยมีจำนวนเพียง 999 เหรียญเท่านั้น พร้อมใบรับรองและเลขที่กำกับเหรียญ  อีกทั้งใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า (จำกัด 1 เหรียญ ต่อ 1 บัตรประชาชน) รายได้สมทบกองทุน “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช”  

          ขั้นตอนการสั่งจองเหรียญทองคำที่ระลึกฯ มีดังนี้  
          1. เขียนใบแสดงความจำนงและเลือกหมายเลขกำกับเหรียญ (เลข ๑ ถึง ๙๙๙)
               1. ดาวน์โหลดใบแจ้งความจำนง ผ่านเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th/th แล้วประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ รพ.ศิริราช เพื่อเลือกหมายเลขกำกับเหรียญ ได้ที่ โทร. 0 2419 7646 – 7 ในวันและเวลาราชการ    ดาวน์โหลดใบแจ้งความจำนง >>> 
               2. หรือติดต่อขอรับใบแสดงความจำนงและเลือกหมายเลขกำกับเหรียญได้ที่ เคาน์เตอร์งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช ในวันและเวลาราชการ

          2. บริจาคเงินเพื่อจองเหรียญทองคำที่ระลึกฯ ที่ศิริราชมูลนิธิ หรือสามารถบริจาคผ่านธนาคารต่าง ๆ ดังนี้
              ชื่อบัญชี “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” (D3499)
              ธนาคารกรุงเทพ          สาขา รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์   เลขที่บัญชี  901-7-02699-9
              ธนาคารกรุงไทย          สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า                     เลขที่บัญชี  031-0-49552-0
              ธนาคารกสิกรไทย        สาขา ศิริราช                                    เลขที่บัญชี  638-2-00888-8
              ธนาคารไทยพาณิชย์    สาขา ศิริราช                                    เลขที่บัญชี  016-4-37544-4

          3. ส่งหลักฐานการจองเหรียญทองคำที่ระลึกฯ มายังงานประชาสัมพันธ์ รพ.ศิริราช หรือ e-mail : sirirajpr.center@gmail.com ประกอบด้วย หลักฐานการโอนเงิน ใบสั่งจองที่ระบุเลขหมายกำกับเหรียญและข้อมูลเพื่อออกใบเสร็จ (ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ตามสำเนาบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่เพื่อดำเนินการจัดส่งใบเสร็จ) กรณีบริจาคผ่านบัตรเครดิต กรุณาแนบแบบฟอร์มการบริจาคผ่านบัตรเครดิตครั้งเดียวมาด้วย กรอกแบบฟอร์มการบริจาคผ่านบัตรเตรดิตครั้งเดียว 

          ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช โทร. 0 2419 7646 – 7   

          *** หมายเหตุ : 1. การบริจาคและการจองหมายเลขเหรียญที่ระลึกจะสมบูรณ์ เมื่อท่านได้ทำการโอนเงินและส่งเอกสารหลักฐานการจองแล้วเท่านั้น
                                 2. หมายเลขพิเศษอาจมีการบริจาคเพิ่มเติม