ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังบรรยาย เรื่อง ภาวะสมองเสื่อมเเละการป้องกันในผู้สูงอายุ

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังบรรยาย เรื่อง ภาวะสมองเสื่อมเเละการป้องกันในผู้สูงอายุ โดย ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันเเละสังคม คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา14.00 - 15.00 น.

Live ผ่าน เพจ Facebook : งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราช https://www.facebook.com/healthpromotionsiriraj