30 ธ.ค. 63 เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2564

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราช และประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้ป่วย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  ปีพุทธศักราช 2564 ในวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ ลานทางเดินพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  โดยมีกำหนดการดังนี้

     เวลา 06.50 น.       -  คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของภาควิชาและหน่วยงาน พร้อมกัน 

                                     ณ ลานทางเดินพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  

     เวลา 07.00 น.       -  คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ 
                                     ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์
                                  -  ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                                  -  พระสงฆ์อนุโมทนา
                                  -  ประธานกรวดน้ำ
                                  -  ประธานกราบลาพระรัตนตรัย และกราบลาพระสงฆ์
                                  -  ประธานกล่าวอวยพรปีใหม่
                                  -  รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
                                  -  เสร็จพิธี