ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชฟรี เนื่องในวันแพทย์ไทย

หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช  ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชฟรี เนื่องในวันแพทย์ไทย ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ 10.00 - 16.30 น.