4 ธ.ค. 63 เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร  ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563  เพื่อแสดงความความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น.  ณ ลานทางเดินพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

   เวลา 06.50 น.    - คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ พร้อมกัน
                               ณ ลานทางเดินพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

            07.00 น.    -  คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ 
                                ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์
                              - ประธาน  จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
                              - พระสงฆ์อนุโมทนา
                              - ประธาน กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
                              - รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน