ขอเชิญรับฟังสรุปสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญรับฟังสรุปสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          - สถานการณ์ล่าสุดของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก  
          - ข้อมูลล่าสุดของการผลิตวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19
          รับชมผ่านทาง:
http://iptv.mahidol.ac.th
          Facebook live Fan Page: 👉🏻 Mahidol University:
https://www.facebook.com/mahidol
          👉🏻 Mahidol Channel:
https://www.facebook.com/mahidolchannel
          👉🏻 Siriraj Channel: https://www.facebook.com/siriraj.channel