ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ก้าวสู่ยุค Digital disruption in Healthcare “Sharing real experience from Samutprakarn hospital”

ขอเรียนเชิญ บุคลากรภาควิชากุมารเวชศาสตร์ งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ และบุคลากรภาควิชา/หน่วยงานผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ก้าวสู่ยุค Digital disruption in Healthcare “Sharing real experience from Samutprakarn hospital” 

ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณวิสา โทร.41062 และคุณตะวัน โทร.95400