ขอเชิญชวนเข้ารับการอบรม "โครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข" ครั้งที่ 36

ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล  เข้ารับการอบรม "โครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข" ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติํธรรมศิริราช อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 รับจำนวนจำกัด 50 คน

💲 อบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

👉 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 ตุลาคม 2563

 ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา สามารถเข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

📄 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ :  https://www.si.mahidol.ac.th/…/Front-Proj-PhatanaJidBanRaiv…

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานคุณธรรมและจริยธรรม อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1   โทร. 02-419-9435