ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมโครงการ "ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี" ครั้งที่ 2

หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ บริษัท อีส เวสต์ ซีต จำกัด (ศรแดง) จัดกิจกรรมโครงการ "ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้...สมุนไพรกินดี" เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการปลูกผักสวนครัวให้กับบุคลากรศิริราชและบุคคลทั่วไป  โดยกิจกรรมครั้งที่ 2 จะเป็นการอบรมหัวข้อ "ผสมปุ๋ยให้ดี ใส่ปุ๋ยให้ถูก ปลูกผักงอกงาม" โดยวิทยากรจากศรแดง ร่วมทำกิจกรรม Workshop ผสมปุ๋ยให้ถูกต้อง สาธิตการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งการแนะนำวิธีการใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้เติบโตได้ดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทดลองผสมปุ๋ยเองและสามารถนำกลับไปใช้ปลูกต้นไม้ที่บ้านได้ พร้อมรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
พบกันวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30-17.00 น. ณ แปลงผักสวนฐานป้อมฯ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/Z9uVWmrsW4KFVzGT7 รับจำนวนจำกัด 50 คน เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-419-2617