ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์รับชมการประชุมวิชาการ SICMPH 2020 episode 3 หัวข้อ "Pitfall in Vaccination for Older Adults"

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์รับชมการประชุมวิชาการ SICMPH 2020 episode 3 หัวข้อ "Pitfall in Vaccination for Older Adults" ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น.

เนื้อหาครอบคลุมสรีรวิทยาที่ส่งผลถึงการตอบสนองของวัคซีน, ชนิดวัคซีนที่ผู้สูงอายุควรได้รับ, ระบบบริหารจัดการให้ได้รับวัคซีน รวมถึงอัพเดทวัคซีนโควิด

** ลงทะเบียนฟรี ภายใน 18 กย. 63 แล้วรับชมผ่าน SirirajLIVE รับคะแนน CME 2 คะแนน หรือ CMTE 2 คะแนน **

คลิกลงทะเบียน https://sirirajlive.com/Event/Detail/1zhCgeAGwLsm4r8v

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม LINE​ ID: @sirirajconference
โทร: 0 2419 2673-4