งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2563 “Lesson Learnt from COVID-19 Management, SIRIRAJ New Normal : เรียนรู้สู้โควิด วิถีใหม่ในศิริราช”