ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ผักสวนครัวรั้วกินได้....สมุนไพรกินดี”

หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ผักสวนครัวรั้วกินได้....สมุนไพรกินดี”  ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ สวนฐานป้อมพระราชวังหลัง พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล⁣

ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชื่นชมกับพืชผักสวนครัวนานาชนิด และเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “ชิม ชม ฉับ กับพืชผักสวนครัว” โดยปราศจากสารพิษและสารเคมี เช่น ผักกาดหอม ผักบุ้ง พริก กวางตุ้ง ผักสลัดกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ผักชี ฟักทอง ผักปรัง คะน้า เป็นต้น

📍 พิเศษ!! สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำกัดเพียง 50 ชุดเท่านั้น ⁣🌶🥬 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่  https://forms.gle/y3ffVDfRGbnaLuPL9 
หรือสแกน QR Code ภายในวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-419-2617-8⁣

#พิพิธภัณฑ์ศิริราชมีมากกว่าที่คุณคิด #ผักสวนครัวรั้วกินได้สมุนไพรกินดี#สวนฐานป้อมฯ