24 กรกฎาคม นี้ เวลา 10.10 น.
ขอเชิญร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2563)  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.10 น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายพระพรชัยมงคล
        เวลา 10.00 น.     -  ผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมกันบริเวณพิธี
        เวลา 10.10 น.     – ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ และถวายความเคารพ 
                                     พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
                                   - ประธานในพิธี กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนาถวายพระพรชัยมงคล 
                                   - ประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา 
                                   - ประธานในพิธี กล่าวนา “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง และผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวตามพร้อมกัน 
                                   - ประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ 
                                   - เสร็จพิธี 
                                   - ประธานในพิธี ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมพิธี ลงนามถวายพระพร 

การแต่งกาย 
        - ประธานในพิธี และผู้บริหาร เครื่องแบบปกติขาว 
        - ผู้เข้าร่วมพิธี เสื้อโทนสีเหลือง สุภาพ