รู้จัก "คลินิกฟ้าใสศิริราช"

รู้จัก "คลินิกฟ้าใสศิริราช" โรงพยาบาลศิริราช เปิดให้บริการประชาชนที่ต้องการรับบริการเลิกบุหรี่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7369