วันกีฬาแห่งชาติ
14 ธันวาคม 2550
ณ สนามข้างหอประชุมราชแพทยาลัย

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงชนะเลิศการแข่งขันกีฬาการแข่งขันกีฬาเรือใบใน “กีฬาแหลมทอง”  ปี 2510 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรของคณะฯ ร่วมงานวันกีฬาแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2550 สนามข้างหอประชุมราชแพทยาลัย

14.15 น.                 เปิดเพลงสร้างบรรยากาศ

14.30 น.                 ทุกสีเตรียมพร้อม ประธานสีทุกสีนำนักกีฬาทุกกลุ่มสีตั้งแถวพร้อม   

ณ บริเวณสนามข้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก

14.45 น.                 รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  นำนักกีฬาทุกกลุ่มสีเข้าประจำที่

สนามข้างหอประชุมราชแพทยาลัย

15.00 น.                 คณบดีถึงบริเวณพิธี

ประธานสีเขียว (หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด) 

ส่งมอบคืนถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ประจำปี 2549 แก่ประธานคณะกรรมการ

จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 

รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการฯ กล่าวรายงานและเชิญคณบดีประกอบพิธี

คณบดี ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

และเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน

15.15 น.                 การแสดง "คีตมวยไทย เทิดไท้ องค์ราชัน"

15.35 น.                 การแข่งขันกีฬาฮาเฮ  พร้อมมอบรางวัล

15.45 น.                 ประกวดเชียร์ 

16.30 น.                 รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา

                                ประกาศผลการประกวดเชียร์พร้อมเชิญคณบดีมอบรางวัล

พร้อมรายงานผลการแข่งขันกีฬา และเชิญคณบดีมอบรางวัล

16.45 น.                 คณบดีกล่าวปิดงาน และร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุม

 

และลุ้นแข่ง ลุ้นเชียร์ 16 ประเภทกีฬา เริ่ม 19 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2550 และสีใครใครเชียร์ สนามไหน ติดตามได้จากกำหนดการการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ณ ศาลาสิริราช 100 ปี และ ตึกป่วยนอก ชั้น 1