งานทันตกรรม OPD ชั้น 6 ปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยกเว้นผู้ป่วยฉุกเฉิน