ขอเชิญร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบุคลากรศิริราช และบุคลากรในสังกัดวิทยาเขตบางกอกน้อย รวมทั้งชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2562  ภายใต้แนวคิด “ศิริราชก้าวไกล ใส่ใจสังคม” ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562  ณ หอประชุมราชแพทยาลัย 

คลิกดูรายละเอียดและใบสมัครการประกวดต่างๆ  

     กำหนดการจัดงาน>>>  
     
     หลักเกณฑ์การประกวด >>>
   

     รายชื่อหน่วยงานประกวดรำวงมาตรฐาน ประจำปี 2562 >>>

     รายชื่อผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562 >>>

     รายชื่อหน่วยงานประกวดกระทง ประจำปี 2562 >>>

     รายชื่อหน่วยงานประกวดขบวนแห่ ประจำปี 2562 >>>

     รายชื่อหน่วยงานประกวดแต่งกายงาม ประจำปี 2562 >>>

    เอกสารวาระการประชุมการจัดงาน >>>

    สไลด์การประชุมเตรียมการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562

    ดาวน์โหลดเพลงสำหรับ การประกวดรำวงมาตรฐาน

    เกณฑ์การพิจารณาการตัดสินการประกวด >>> 

 

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ขอรับเงินสนับสนุน

หมายเหตุ  : กรุณาสอบถามรายละเอียด ได้ที่งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 

                    โทร. 96911-2 และ 99272

 

ข้อมูล ณ 15 ต.ค.62

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด