2-16 ธ.ค.นี้ ศิริราช รับตรงTCAS 63 รอบ 1

 
        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดรับสมัคร TCAS    รอบ 1   เพื่อคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563  นอกจากนี้ ยังได้ขยายฐานการรับนักศึกษาแพทย์ สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรีแสดงเดี่ยว และบุคคลที่จบ ป.ตรี  
 
        กําหนดการรับสมัคร
        • รอบ 1 วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
 
 

รอบ

TCAS  63

โครงการ

จำนวนรับ (คน)

1

โอลิมปิกวิชาการ 

25

 

2

ทุนมหิดลวิทยาจารย์

1

ส่งเสริมเยาวชนดีเด่น-กีฬา

1

ส่งเสริมเยาวชนดีเด่น-ดนตรีแสดงเดี่ยว

1

 

รับบุคคลจบปริญญาตรี 

4

3

กสพท

260

 

 

         >>คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด