ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนาความรู้สู่ประชาชน ภายใต้ชื่องาน "โป่ง ปริ แตกรู้เร็ว รักษาทัน"

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดลขอเชิญผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนภายใต้ชื่องาน “โป่ง ปริ แตก รู้เร็ว รักษาทัน”  ระหว่างวันที่ 18 -19 กันยายน 2562 เวลา 08.00 –15.00 น. ณ ศาลาศิริราช 100 ปี

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่ น.ส. ณัฐธยาน์ จัตวาภักดี 0 2419 8013 ต่อ 115