ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "ศิริราชปฏิบัติบูชา ถวายเเเด่พระมหากษัตราธิราช เเละผู้ทรงมีคุณูปการต่อเเผ่นดินไทย ประจำปี 2562" ครั้งที่ 22

งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติวิปัสสนากรรมฐาน "ศิริราชปฏิบัติบูชา ถวายแด่พระมหากษัตราธิราช และผู้ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทย ประจำปีงบประมาณ 2562" ครั้งที่ 22 ประจำเดือนกันยายน โดย พระปลัดสมภาร สมภาโร วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ กิจกรรมนี้มีวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุมตรีเพ็ชร อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2419 9294