ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย "โรคช็อกโกแลตซิสต์"

สาขาวิชาการใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวชวิทยา ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญผู้ป่วย ญาติและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการความรู้ความเข้าใจและเตรียมความ พร้อมก่อนการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยา" ครั้งที่ 1/2563 รุ่นที่ 37  เรื่อง "โรคช็อกโกแลตซิสต์" ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562  เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย – เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารจุฑาธุช ชั้น 8 (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย- รับจำนวนจำกัด)  
สำรองที่ที่นั่งได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย - เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โทร. 0 2419 4772 และ 08 3542 3237 โทรสาร 0 2411 4245 ในเวลาราชการ