ขอเชิญพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ 2nd Orthogeriatrics for Health Care Professionals: Compassion Care in Geriatric Spine Disorder

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบาบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ 2nd Orthogeriatrics for Health Care Professionals: Compassion Care in Geriatric Spine Disorder  เนื่องในปาฐกถาเกียรติยศวาระมุทิตาจิต 80 ปี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ณรงค์ บุณยะรัตเวช วันที่11-12 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7  คลิกดูรายละเอียด>>>

ติดต่อสอบถาม  คุณดุจเดือน วิรัตนชัย สำนักงาน ภ.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ 
โทร. 02-419-7968-9 ต่อ 139       โทรสาร 02-419-7967
อีเมล์ : siortho.conference@gmail.com