ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ที่มีในรักงานจิตอาสา มาทำกิจกรรม "อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด"

ศูนย์อาสาสมัครศิริราช ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ที่มีในรักงานจิตอาสา มาทำกิจกรรม "อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด" ที่งานธนาคารเลือด ตึก 72 ปี ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช 

รับสมัครกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562 
เวลาการปฏิบัติงาน 08.00 - 16.30 น.
รับสมัครผู้ที่สนใจเพียงวันละ 5 คนต่อวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม ดังนี้
    1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้บริจาค
    2. ให้คำแนะนำและกรอกข้อมูลประวัติสำหรับผู้สมัครใหม่

คุณสมบัติอาสาสมัคร
    1. เป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 12 - 25 ปี
    2. มีใจรับงานบริการ ทำงานด้วยความกระตือรือร้น
    3. มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี พูดจาสุภาพ
    4. แต่งกายชุดสุภาพ (ชุดนักเรียน นักศึกษา)

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครกิจกรรมโดยมีขั้นตอน ดังนี้
สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครเป็นสมาชิก
    1. เข้าสู่เว็บไซต์ Google ค้นหาคำว่า "ศูนย์อาสาสมัครศิริราช" แล้วเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก
    2. รอรับ E-mail ยืนยัน ภายใน 48 ชม.
    3. เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสที่ได้รับจาก E-mail ของท่าน
    4. เลือกกิจกรรม "อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด" ถือเป็นอันเสร็จสิ้น

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกศูนย์อาสาสมัครแล้ว
1. เข้าสู่ระบบ “ศูนย์อาสาสมัครศิริราช”
2. กดเข้าร่วมกิจกรรม "อาสาสมัครช่วยงานธนาคารเลือด"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม  โทร. 02 419 9350 -1 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)