ขอเชิญเภสัชกรและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการทางเภสัชกรรม ประจำปี 2562 (Siriraj Pharmacy Conference 2019)

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญเภสัชกรและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ  Siriraj Pharmacy Conference  2019 (SiPC 2019) “From Clinical Theory to Real-World Practice” ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมตรีเพชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณ ปิยาภา แซ่คู  ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช โทร 0 2419 8345 ต่อ 102
หรือติดตามข่าวสารการประชุมได้ที่ http://www.sirirajconference.com