ขอเชิญบุคลากรศิริราชร่วมทำบุญ เเละถวายสังฆทานเนื่องในวันคล้ายวันเกิดประจำเดือนพฤษภาคม 2562

งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตรฺ์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบุคลากรศิริราชร่วมทำบุญ เเละถวายสังฆทานเนื่องในวันคล้ายวันเกิดประจำเดือนพฤษภาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 - 10.50 น. ณ ห้องสันติภูมิ งานคุณธรรมเเละจริยธรรม อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1 (ใกล้ท่าน้ำศิริราช)