ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2562 : หัวข้อ "ปอดใส ไร้ควันบุหรี่

งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2562 :  หัวข้อ "ปอดใส ไร้ควันบุหรี่" ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี  เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรได้รับทราบ แนวทางปฏิบัติเพื่อให้โรงพยาบาลศิริราชปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง 

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ งานสร้างเสริมสุขภาพ  โทร. 02 419 8802 , 9981 ,  9983 (ในวันและเวลาราชการ)