ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนา "เป็นเบาหวานอยู่อย่างไร ไม่ให้ถูกตัดขา"

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนา "เป็นเบาหวานอยู่อย่างไร ไม่ให้ถูกตัดขา" ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-13.00น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ปี รพ.ศิริราช

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 8013 ต่อ 115