ขอเชิญครู ผู้ปกครอง เเละบุคลากรทางการเเพทย์ เข้าร่วมอบรม "การเสริมศักยภาพ เด็กที่มีภาวะออทิสติก"

สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญครู ผู้ปกครอง เเละบุคลากรทางการเเพทย์ เข้าร่วมอบรม "การเสริมศักยภาพ เด็กที่มีภาวะออทิสติก" ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 รพ.ศิริราช

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณอัยยะวรรณ  ราชภักดี     โทร. 02-4195830-31