กิจกรรมทางวิชาการแก่ประชาชน : “เสริมสร้างความรู้
โรคขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติและกระบังลมหย่อนในสตรี”

หน่วยขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติและอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อนในสตรี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดกิจกรรม ทางวิชาการแก่ประชาชน เรื่อง “เสริมสร้างความรู้โรคขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติและกระบังลมหย่อนในสตรี” ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562  เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเติม บุคนาค อาคารเรียนสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา รับจำนวนจำกัดเฉพาะสตรี  โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562