ขอเชิญนักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อย ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เเละปฏิบัติธรรม คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2562

ขอเชิญนักศึกษาม.มหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อย ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เเละปฏิบัติธรรม คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 22 มิถุนายน 2562 ณ วัดป่าบ้านเพิ่ม อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี โดยเปิดรับสมัครตั้งเเต่วันที่ 8 - 28 ก.พ. 2562 
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ นศพ.ชยุต ศุภะรัชฏเดช โทร.08-6885-3889, นศพ.ปาณัสม์ จันทร์เเต่งผล โทร. 06-3245-4587, นศพ.วุฒิชัย เเสนยานุสิน โทร. 08-7766-0735 เเละงานคุณธรรมเเละจริยธรรม โทร. 0-2419-7426, 0-2419-9435