ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายความรู้สู่ประชาชน “โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ”

งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญบุคลากรและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายความรู้สู่ประชาชน เรื่องโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุโดย อ.นพ.อภิรัติ  พูลสวัสดิ์  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล  ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 7009  ตึกสยามินทร์  ชั้น 7  (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02419 7805, 0 2419 7700, 0 2419 9197