ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา เรื่อง “ความเสี่ยงทางคุณธรรม”

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรศิริราชเข้าร่วมรับฟังการเสวนา  เรื่อง “ความเสี่ยงทางคุณธรรม” โดย รศ.ดร.นพ.วิชัย  วงศ์ชนะภัย  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และทีมงานฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมราชปนัดดา ตึกศรีสวรินทิรา ชั้น 1