ขอเชิญพุทธศาสนิกชน
ร่วมทำบุญ
โดยเสด็จพระราชกุศล
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ร่วมกับ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะพยาบาลศาสตร์
ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2549 เวลา 14.00 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ โดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

13.45 น.             -       พร้อมกันบริเวณพิธีวัดเครือวัลย์วรวิหาร

14.00 น.             -       ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร

    คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประธานมาถึงบริเวณพิธี

-          ประธานรับผ้าพระกฐินพร้อมแสดงความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์

                                    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน้าพระอุโบสถ)

                            -       เข้าสู่พระอุโบสถ นำผ้าพระกฐินไปวางบนพานแว่นฟ้า

            -       จุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ส่งผ้าห่มพระประธานให้เจ้าหน้าที่

                    นำไปมอบแก่ไวยาวัจกร

            -       กล่าวคำถวายพระกฐินแล้วประเคนผ้าแก่พระสงฆ์รูปที่ 2 พร้อมด้วยเทียนปาติโมกข์

            -       พระสงฆ์สวดกฐินนักถากรรม ประธานถวายเครื่องพระกฐิน

            -       คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

                     ถวายผ้าไตรแก่พระคู่สวด

            -       ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติถวายเครื่องไหมธรรม

            -       ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โรจน์รุ่ง  สุวรรณสุทธิ กล่าวคำถวายจตุปัจจัย

                    เรียนเชิญประธานถวายแด่ท่านเจ้าอาวาส

            -       พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ

            -       ประธานมอบทุนบำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนทวีธาภิเศก

            -       พระสงฆ์อนุโมทนาจบแล้ว ประธานกราบพระประธานและพระสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธี