ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มความตระหนักรู้ความสำคัญ
ของการแพ้ยา (ADR Awareness Day)

คณะอนุกรรมการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จาการใช้ยา  ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรศิริราช ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมป้องกันการแพ้ยาซ้ำ ประจำปี 2560   และขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มความตระหนักรู้ความสำคัญของการแพ้ยา (ADR Awareness Day ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560   ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์