วันมหิดล 24 กันยายน
ร่วมตามรอยพระบาท
สมเด็จพระราชบิดา ร่วมกัน “ให้”
เพื่อเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย
ที่ยากไร้และด้อยโอกาส

เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”  และ “เจ้าหน้าฟ้าทหารเรือ” ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจบังเกิดเป็นคุณประโยชน์ต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศเป็นอเนกประการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ  นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

06.30 – 10.00 น.   -   พิธีวางพวงมาลาภวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

                                     อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

     โดยคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา   ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ

     ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

08.00 น.                 -   คณะกรรมการประจำคณะฯ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ

09.00 – 10.00 น.   -   ปาฐกถาพิเศษเนื่องในวันมหิดล

10.00 น.                 -   พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จฯ พระบรมราชชนก

                                     ณ ศาลาศิริราช 100 ปี

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

17.20 น.                 -   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน

                                    โดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย

-   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารัตน์ จากวังสุโขทัย

     ไปยังโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

17.30 น.                 -   เสด็จฯ ถึงโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

    (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

                                    (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย)

                                -   ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร

                                    คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                                    พลเรือเอกสถิรพันธุ์  เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ

                                    และคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าฯ รับเสด็จฯ

                                -   เสด็จฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม

                                    พระบรมราชชนก

-   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงวางพวงมาลาของ

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

    และของส่วนพระองค์

-   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารัตน์ ทรงวางพวงมาลา

    (ชาวบ้านประโคมกระทั่ง สังข์ แตร มโหระทึก)

-   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

    ถวายราชสักการะฯ

-   ทรงกราบ

-   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารัตน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

    ถวายราชสักการะฯ

-   ทรงกราบ

-   เสด็จฯ ไปยังศาลาศิริราช 100 ปี

-   เสด็จฯ ไปทรงถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

-   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงวางพานพุ่มดอกไม้

-   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารัตน์ ทรงวางพวงมาลัย

-   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

    ถวายราชสักการะฯ

-   ทรงกราบ

-   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารัตน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

    ถวายราชสักการะฯ

-   ทรงกราบ

-   ประทับพระราชอาสน์

-   ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร

    คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กราบบังคุบทูลรายงาน

    พร้อมทั้งขอพระราชทานกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการคุณ

    และผู้ทำประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้าเฝ้าฯ

    รับพระราชทานโล่และเข็มที่ระลึก

-   พระราชทานโล่และเข็มที่ระลึก ตามลำดับ

    (จำนวน 80 ราย)

-   เสด็จฯ ไปทรงประเคนเข็มทีระลึกแก่พระภิกษุสงฆ์

    (จำนวน 1 ราย)

-   เสด็จฯ ออกจากศาลาศิริราช 100 ปี ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง

-   ประทับรถยนต์พระที่นั่ง

    (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางขวา)

    (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

-   เสด็จพระราชดำเนินกลับวังศุโขทัย

และร่วมตามรอยพระบาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ร่วมกัน “ให้” เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส “พวกเหล่านักศึกษา ม.มหิดล (วิทยาเขตศิริราช) จะพร้อมใจออกไปรับบริจาคเงิน พร้อมมอบ “ธงวันมหิดล” เป็นที่ระลึก”   บริจาค 500 บาท    รับธงเสาเป็นที่ระลึก

                                                                             20 บาท    รับธงแขวน

                                                               น้อยกว่า 20 บาท   รับสติ๊กเกอร์

โดยเริ่มออกรับบริจาคครั้งแรก วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2550 และพิธีปล่อยตัวทีมนักศึกษาออกรับบริจาคครั้งใหญ่พร้อมกันทั่วกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2550 ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ฯ แบ่งสายบริจาคออกเป็น 26 สาย

กรุงเทพฯ 14 สาย : ยานนาวา, ศรีอยุธยา, เยาวราช, บางกะปิ, สีลม, พหลโยธิน, บางลำพู, จรัญสนิทวงศ์, ตลาดพลู, ศรีย่าน, หัวลำโพง, ลาดหญ้า, สุขุมวิท, รอบๆ ศิริราช           

ต่างจังหวัด 12 สาย : เพชรบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ราชบุรี, ชลบุรี, นนทบุรี, สิงห์บุรี, สระบุรี, ลพบุรี, สุพรรณบุรี, นครปฐม, พระนครศรีอยุธยา

นอกจากนี้ร่วมชมความสนุกที่ได้สาระ และถามปัญหาสุขภาพตลอด 2 ชม. “รายการพิเศษ เนื่องในวันมหิดล”  ทาง ททบ. 5 เสาร์ที่ 15 ก.ย. 4 ทุ่ม และ...ร่วมบริจาคช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส ร.พ. ศิริราช โทร. 0 2270 2233 (100 คู่สาย) ถามปัญหาสุขภาพ  โทร. 0 2278 5940 (20 คู่สาย) บริจาคล่วงหน้าที่ศิริราชมูลนิธิ โทร. 0 2419 7658 – 6 หรือบริจาคผ่าน  https://www.si.mahidol.ac.th/siriraj_found/gift.htm