27 พ.ค. นี้ เวลา 15.30 น.
พิธีลงนามเพื่อทำข้อตกลงร่วมกัน
ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมศัลยกรรมหลอดเลือดขั้นสูง
ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2

          ด้วยสาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ร่วมกับ บริษัท Medtronic (Thailand) จำกัด ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมศัลยกรรมหลอดเลือดขั้นสูง เพื่อเพิ่มพูนทักษะการสอใส่สายสวนเพื่อการรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนช่องท้องโป่งพอง  และหลอดเลือดแดงอุดตันจากแผ่นไขมัน สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ในทวีเอเชีย (Therapy Certification Centers of Excellence: TCCE) 
          โดยกำหนดจัดพิธีลงนามเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมศัลยกรรมหลอดเลือดขั้นสูง ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และบริษัท Medtronic (Thailand) จำกัด ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ  ตึกอำนวยการ ชั้น 2  โดยมีผู้ร่วมลงนามดังนี้
                1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม  คชินทร  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
                2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภกร  โรจนนินทร์   หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์
                3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประมุข  มุทิรางกูร    หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
                4. Mr.Hurh  Joon   President Asia Pacific, Medtronic International
                5. Mr.Poole Jr. George  Senior business Director, Endovascular Therapies, Asia Pacific