20 - 23 พ.ค. นี้
งานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา
ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช หน่วยคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชและผู้สนใจเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลพร้อมพิธีเปิดและถวายสังฆทาน (20 พ.ค.  เวลา 09.30 น.) ในงาน “สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา” ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 2556  ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  คลิกดูรายละเอียด >>>
โดยมีกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ ดังนี้
          เวลา 09.00 – 12.00 น.  และ 14.00 – 16.00 น.  รายการวีดิทัศน์
          เวลา 12.15 – 13.30 น.  รายการภาคกลางวัน เป็นการบรรยายธรรมและทอดผ้าป่าสามัคคี
          เวลา 16.30 – 18.00 น.  รายการภาคเย็น อาทิ บรรยายธรรม  ขั้นได 5 ขั้นสู่การปฏิบัติ เป็นต้น

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด