29 มกราคม 2556
ต้อนรับผู้ได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2555

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีและต้อนรับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2555  

สาขาการแพทย์

 

เซอร์ไมเคิล เดวิด รอว์ลินส์  (Sir Michael  David Rawlins)
จากสหราชอาณาจักร   คลิกดูประวัติ >>>

สาขาการสาธารณสุข

ดร.อูเช  เวโรนิกา  อะมาซิโก  (Dr.Uche  Veronica  Amazigo)
จากประเทศไนจีเรีย  คลิกดูประวัติ >>>

        รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการพระราชสมภพ 1 มกราคม 2535  ดำเนินงานโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน มอบรางวัลให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ทางด้านการแพทย์ 1 รางวัล  และด้านการสาธารณสุข 1 รางวัล เป็นประจำทุกปีตลอดมา  แต่ละรางวัลประกอบด้วย เหรียญรางวัล , ประกาศนียบัตร  และเงินรางวัล 100,000 เหรียญสหรัฐ
          ทั้งนี้ในวันที่ 29 มกราคม  2556 เวลา 09.30 น. ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
จะมาเยือนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในฐานะผู้ริเริ่มรางวัลอันทรงเกียรติและเชิญผู้รับพระราชทานรางวัลฯ แสดงปาฐกถา เกียรติยศ ในผลงานที่ได้รับรางวัล  เวลา 13.30 -15.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1   และถ่ายทอดสดทาง  IP-TV@mahidol/    คลิกดูกำหนดการ >>>

             และในวันพุธที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 17.30 น. ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จะเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2555 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด