5 – 8 มิถุนายน นี้
ขอเชิญร่วมงาน “ศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 55”
ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน ““ศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 55”   ระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2555  ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยจะมีพิธีเปิด ในวันที่ 5 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น.

          ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  การจัดแสดงสวนพฤกษชาติสวยงาม การแสดงดนตรีในสวน ตั้งแต่เวลา 16.30 - 17.30 น. จากนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล  การออกร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้ และผลิตภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น

         และในวันที่ 6 มิ.ย.55 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย พบกับ Mini Concert / Talk Show การคัดแยกขยะ Recycle  จาก ดร.สมไทย วงษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ วงษ์พาณิชย์ จำกัดและทีมงาน
         พร้อม
สนุกไปกับศิลปิน The Star  ในมินิคอนเสิร์ต  ในวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย. 55  เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

และพลาดกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้
          1. การประกวดคลิปวิดีโอ “Idea can do…How to Siriraj สีเขียว”  (รับสมัครวันนี้ – 5 มิถุนายน 2555 เวลา 16.00 น)

              กติกาการประกวด     ผู้ส่งผลงานต้องเป็นบุคลากรชาวศิริราช  , ถ่ายทำคลิปวิดีโอจากมือถือ ความยาวไม่เกิน 2 นาที  เน้นความคิดสร้างสรรค์ เนื้อเรื่องกระชับสื่อความหมาย 9 ค่านิยมของชาวศิริราช  ,บันทึกลงในแผ่น CD / DVD  คลิกดูรายละเอียด>>>

          2.  การประกวด Siriraj Miss Recycle 2012  (เฉพาะบุคลากรศิริราช)  แบ่งเป็น ประเภทสวยงาม  และ ประเภทความคิดสร้างสรรค์
          ในวันที่ 8 มิ.ย. 55  เวลา 13.00 น. (ผู้สนใจส่งรายชื่อ พร้อมระบุประเภทการประกวด  ได้ตั้งบัดนี้ถึง  7 มิ.ย. 55)

          3. การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ทั่วไป   ในวันพฤหัสบดี 7  มิถุนายน  2555  เวลา 8.30   (รับสมัครวันนี้ – 5 มิ.ย. 55) 
แบ่งกลุ่มการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ นักเรียน และบุคลากรชาวศิริราช / ประชาชนทั่วไป

          การประกวดข้อ 1 2 3  จะได้รับรางวัล
                    รางวัลชนะเลิศ            เงินรางวัล 3,000 บาท  (1 รางวัล)
                    รองชนะเลิศอันดับ 1    เงินรางวัล 2,000 บาท  (1 รางวัล)
                    รองชนะเลิศอันดับ 2    เงินรางวัล 1,000 บาท  (1 รางวัล)

          4.. กิจกรรมค้นหาผู้โชคดีที่มีใจสีเขียว  “เจอปุ๊บ รับปั๊บ  พอเพียงรับเลย” ตามรอย 9 ค่านิยมของชาวศิริราช

          5. . กิจกรรม “อิ่มบุญ อุ่นใจ หัวใจสีเขียว” ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้  เช่น เสื้อผ้า กล่องนม กล่อน้ำผลไม้ ชิ้นส่วนอะลูมีเนียม เพื่อมอบแก่มูลนิธินำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ณ จุดรับบริจาคสิ่งของ โถง อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 5-8 มิถุนายน 255

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด