5 พ.ย. -16 ธ.ค. นี้
การแข่งขันกีฬาในวันกีฬาแห่งชาติ “ศิริราชเกมส์”

                เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 เพื่อเป็นการระลึกถึง พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงมีมติให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันกีฬาแห่งชาติ" ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ในการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรให้แข็งแรง รวมทั้งเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในองค์กร และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ จึงได้จัดงานวันกีฬาแห่งชาติศิริราชเกมส์ขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2553

                ทั้งนี้ คณะฯ จึงได้จัดแต่งตั้งกลุ่มสีและประธานกลุ่มสีตามภาควิชา/หน่วยงานทั้งหมด 8 สี ดังนี้  กลุ่มที่ 1 สีม่วง   กลุ่มที่ 2 สีเหลือง   กลุ่มที่ 3 สีแดง   กลุ่มที่ 4 สีน้ำเงิน   กลุ่มที่ 5 สีฟ้า   กลุ่มที่ 6 สีแสด   กลุ่มที่ 7 สีน้ำตาล กลุ่มที่ 8 สีชมพู   
   
สำหรับในปีนี้จะเริ่มแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2553 โดยมีทั้งหมด 17 ชนิด ได้แก่  1.กรีฑา/วิ่งไมโครมาราธอน 2.กอล์ฟ 3.หมากรุก/หมากฮอส 4.เซปักตะกร้อ/ตะกร้อรอดห่วง  5.เทเบิลเทนนิส 6.เทนนิส 7.บาสเกตบอล  8.แบดมินตัน   9.โบว์ลิ่ง  10.เปตอง  11.ฟุตซอล  12.ลีลาศ   13.วอลเลย์บอล 14.ว่ายน้ำ  15.สนุกเกอร์/บิลเลียด  16.แอโรบิค   17.ปาเป้า  

คลิกดูกลุ่มสี           ผู้ประสานงานกล่มสี             คลิกดูกติกาประกวดกองเชียร์               คลิกดูตารางแข่งขันกีฬาทุกประเภท

คลิกดูรายชื่อคณะกรรมการกีฬาแต่ละประเภท                  คลิกดูแผนที่สนามแข่งขัน