เปิดรับสมัครแล้ว! หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2550

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2550 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน – ศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2550 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด